Tiểu đường thai kì ảnh hưởng như thế nào?

TIỂU ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO LÊN CON CỦA BẠN Em bé của bà mẹ tiểu đường thường lớn hơn bình thường, tâm lý các bà mẹ VN đều thích con mình nặng cân. Tuy nhiên, các em bé này thường có nhiều vấn đề về sức khỏe Bé... [Read More]

Lựa chọn sanh thường hay sanh mổ

Nhiều sản phụ khi gần đến ngày sanh hay hỏi BS “Liệu em có sanh thường được không? Em nghe nói sanh thường đau lắm, hay là BS mổ cho em luôn đi?” Vậy giữa sanh thường và sanh mổ cái nào có lợi hơn? SANH THƯỜNG, LỢI VÀ BẤT... [Read More]