Lựa chọn sanh thường hay sanh mổ

Nhiều sản phụ khi gần đến ngày sanh hay hỏi BS “Liệu em có sanh thường được không? Em nghe nói sanh thường đau lắm, hay là BS mổ cho em luôn đi?” Vậy giữa sanh thường và sanh mổ cái nào có lợi hơn? SANH THƯỜNG, LỢI VÀ BẤT... [Read More]