Tuần 10 thai kỳ

Em bé của bạn có kích thước một quả mận bắc. Em bé của bạn vào tuần 10 thai kỳ [Read More]

Mãn kinh

BS Phan Diễm Đoan Ngọc - BV Từ Dũ Chắc hẳn chị em nào khi nghe đến mãn kinh đều sẽ rất lo lắng! Lo đủ thứ: lo già, lo xấu, lo bệnh! Nhưng bạn à mãn kinh là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa và sớm... [Read More]