Tuần 3 thai kỳ

Em bé của bạn có kích cỡ một hạt vani. Xin chúc mừng - bạn đã thụ thai! Một tinh trùng nhỏ ngoan cường chạy cùng chiếc găng sắt, xuyên qua trứng đã sẵn sàng của bạn và thế là xong - bạn đang mang thai. Thai nhi đã bắt... [Read More]

Đi sanh ở Từ Dũ

Hỏi Hiện nay tôi đang mang thai tuần thứ 29, trước đó tôi đều khám thai ở bệnh viện Quận 12. Vậy cho tôi hỏi tuần thứ bao nhiêu tôi có thể đi đăng ký thủ tục sanh ở bệnh viện Từ Dũ? Và khi đó tôi cần mang theo... [Read More]