Tuần 3 thai kỳ

Em bé của bạn có kích cỡ một hạt vani. Xin chúc mừng - bạn đã thụ thai! Một tinh trùng nhỏ ngoan cường chạy cùng chiếc găng sắt, xuyên qua trứng đã sẵn sàng của bạn và thế là xong - bạn đang mang thai. Thai nhi đã bắt... [Read More]